Activation center (ACEN)

Activation center (ACEN)
ASP .NET web aplikacija za menadžment podataka o klijentima, programima, narudžbinama i licencama uključujući i fleksibilni automatizovani sistem za aktivaciju za programa zaštićenih sa PC Guard for .NET i PC Guard for Win32 proizvidima.

ZAHTEVI

Activacioni centar
Za uspešnu instalaciju aktivacionog centra (ACEN) neophodni resursi su:

- Microsoft Windows bayiran WEB server (IIS)
- ASP .NET 2.0
- Microsoft SQL server (2000/2005/2005 Express/2008/2008 Express)

Aktivacioni centar se može instalirati čak i u deljenom (shared) hosting okruženju.

VERZIJE

Activacioni centar
Postoje dve verzije aktivacionog centra:

[1] Verzija koja se isporučuje sa izvornim kodom (source code)

Ova verzija dolazi sa kompletnim ASP .NET izvornim kodom i može se slobodno menjati i prilagođavati vašim potrebama.

[2] Verzija bez izvornog koda (pre-compiled)

Ova verzije se isporučuje bez izvornog koda.

LICENCIRANJE


Svaki server na kome će aktivacioni centar biti instaliran zahteva odvojenu licencu. Ne postoje dodatni troškovi (na primer prema broju korisnika, administratora ili po broju generisanih licenci)

DEMO


Ukoliko ste zainteresovani za probno korišćene aktivacionog centra kontaktirajte nas.