Activation center (ACEN)

Activation center (ACEN)
ASP .NET web aplikacija za menadžment podataka o klijentima, programima, narudžbinama i licencama uključujući i fleksibilni automatizovani sistem za aktivaciju za programa zaštićenih sa PC Guard for .NET i PC Guard for Win32 proizvidima.

LISTA OSNOVNIH MOGUĆNOSTI


Centralizujte i lako upravljajte informacijama
Aktivacioni centar vam omogućava da upravljate informacijama o vašim klijentima, programima, narudžbinama i licencama.
Bez ograničenja!
Ne postoje ograničenja u broju administratora, klijenata, narudžbina, programa i licenci.
Administratorsko okruženje
Administratori mogu da dodaju nove programe, klijente, narudžbine i licence, nadgledaju sigurnosne logove i postavljaju aktivaciona pravila.
Klijentsko okruženje
Klijenti mogu da upravljaju svojim licencama (da ih aktiviraju, reaktiviraju, deaktiviraju i prenesu na drugi računar) i svojim podacima 24/7.
Klijenti mogu kreirati sopstvene naloge i dodavati nove narudžbine
Dopustite klijentima da sami kreiraju svoje naloge i naružbine.
Na raspolaganju vam je izvorni kod!
Slobodno menjajte i prilagođavajte aktivacioni centar svojim potrebama.
Aktivacioni web servis
Aktivacioni centar uključuje i web servis koji možete korisiti direktno iz vaše aplikacije.
Podrška za serijske brojeve
Aktivacioni centar u potpunosti podržava funkcionalnost serijskih brojeva (PC Guard for .NET/Win32)
Podrška za ograničene licence
Aktivacioni centar podržava funkcionalnost ograničenih (limited) licenci.
Podrška za PC Guard for .NET / Win32
Podržani su programi zaštićeni kako sa PC Guard for .NET tako i sa PC Guard for Win32 proizvodima.