Activation center (ACEN)

Activation center (ACEN)
ASP .NET web aplikacija za menadžment podataka o klijentima, programima, narudžbinama i licencama uključujući i fleksibilni automatizovani sistem za aktivaciju za programa zaštićenih sa PC Guard for .NET i PC Guard for Win32 proizvidima.

AKTIVACIONI CENTAR: SLIKEstrana za pristup

zaboravljena lozinka

kreiranje naloga novog klijenta

administratorski panel


upravljanje korisnicima

strana za nadzor

upravljanje programima

klijenti

narudžbine

licence

opcije

klijent: detalji

narudžbina: detalji

licenca: detalji

aktivacioni panel

program: detalji