Activation suite (ACCS)

Activation suite (ACCS)
Set korisnih komponenti za razvoj nezavisnog automatizovanog sistema za aktivaciju ili implementaciju u već postojeći sistem za menadžment klijenata (cms). Activation suite (ACCS) uključuje AC Generator API/WEB komponente i AC Generator (desktop aplikaciju za generisanje aktivacionih kodova).
AC Generator
Activation suite (ACCS) uključuje sledeće proizvode:

AC Generator

AC Generator je nezavisna desktop aplikacija za generisanje standardnih i proširenih aktivacionih kodova, validaciju serijskih brojeva i generisanje aktivacionih datoteka.

AC Generator je namenjen korisnicima naših proizvoda (PC Guard for .NET/Win32) ali može biti korišćen od strane ovlašćenih trećih lica koja prodaju i aktiviraju softver u vaše ime.

AC Generator API

Lako integrišite generisanje aktivacionih kodova u vašu internu aplikaciju. C#, C++ i VB.NET projekti su vam na raspolaganju.

AC Generator WEB

AC Generator WEB je ActiveX COM serverska komponenta koju možete koristiti za integrisanje generisanja aktivacionih kodova putem Interneta. Windows web server (IIS) je neophodan. Na raspolaganju su primeri u asp i php-u.