PC Guard for .NET

PC Guard for .NET
Profesionalni sistem za zaštitu od kopiranja i licenciranje za .NET framework i Windows 32bit programe.

Idealno rešenje ukoliko vam je neophodna zaštita za obe vrste (Windows 32bit and .NET framework) aplikacija. Zaštićeni programi su kompatibilni sa svim 32bit i 64bit Windows operativnim sistemima.

LISTA OSNOVNIH MOGUĆNOSTI


Napredna zaštita softvera od nelegalnog kopiranja
Zaštitite nelegalno kopiranje vaših program sa jednog na drugi računar.
Jednostavan i efektivan sistem implementacije
Nema potrebe za dodatnim programiranjem. Izmena izvornog koda nije neophodna.
Šifrovanje (enkripcija) programa
Zaštitite programe od reverznog inženjeringa.
Zaštita pristupa lozinkom
Zaštitite pristup aplikaciji uz pomoć lozinke.
Demo verzije
Lako napravite demo verzije sa kontrolom broja izvršavanja, broja dana izvršavanja i fiksnim datumom isteka.
Serijski brojevi
Označite svaku kopiju programa sa jedinstvenim serijskim brojem.
Fleksibilno hardversko zaključavanje
Zaključajte program za računar na kome se izvršava (hd id, bios id, os id, cpu id, net id, hd hw id, cd/dvd id)
Sigurna distribucija
Distribuirajte vaše programe do krajnjih korisnika putem Interneta ili medija (cd/dvd/usb/hd ...)
Sigurna i jednostavna aktivacija
Aktivirajte zaštićene programe putem elektronske pošte, telefona, faxa ...
Napredni sistem zaštitnog interfejsa
Lako proverite licencu i komunicirajte sa zaštitnim kodom direktno iz programa.
Deaktivacija licence
Omogućite vašim klijentima da deaktiviraju prethodno izdatu licencu.
Transfer licence
Omogućite vašim klijentima da izvrše transfer licence sa jednog na drugi računar.
Ograničene licence
Ograničite izdate licence prema broju izvršavanja, broju dana i periodu korišćenja.
Definišite polisu nadogradnji
Ograničite nadogradje program uz pomoć polise nadogradnji.
Kontrolišite mogućnosti vaših programa
Lako omogućite ili onemogućite opcije u vašim programima.
Extenzija licence
Lako promenite prethodno izdate licence izdavanjem novog aktivacionog koda.
Extenzija demo verzije
Lako produžite prethodno isteklu demo verziju izdavanjem novog aktivacionog koda.
Run-time šifrovanje
Implementirajte dodatno šifrovanje koda aplikacije u toku izvršavanja.
Jezički editor
Definišite poruke koje prikazuje zaštićeni program na maksimalno 15 jezika.
Prilagodjavanje dijaloga
Definišite sopstvene dijaloge za interakciju sa krajnjim korisnicima.
IP filtracija
Omogućite pristup zaštićenom programu sa ograničenog skupa računara.
Mrežno licenciranje
Konotrolišite broj istovremenih korisnika aplikacije u mreži.
Machine ID
Lako proverite status parametara za zaključavanje i sprečite lažne zahteve za aktivaciju.
Lako kontrolišite nadogradnje
Ukoliko želite, nadogradnje programa će biti automatski aktivirane.
Jedinstvena podrška za nestandardne programe
Na raspolaganju vam je specijalna podrška za nestandardne aplikacije:

- ACD FotoAngelo files (http://www.acdsystems.com)
- Active e-book compiler (http://www.ebookcompiler.com)
- Adventure Game Studio (AGS) (http://www.bigbluecup.com)
- AL Pictures Slideshow Studio! (http://www.al-soft.com)
- AutoPlay Media Studio (http://www.indigorose.com)
- Bink video player (http://www.radgametools.com)
- Brilliant Database SDK (http://www.brilliantdatabase.com)
- Dark Basic compiler (http://www.darkbasicpro.com)
- FlashJester - Jugglor (http://www.flashjester.com)
- Flash2EXE applications
- Flash2X applications (http://www.flash2X.net)
- FreeWrap applications
- Game editor applications (http://game-editor.com)
- Help and Manual compiler (http://www.helpandmanual.com)
- LabView (http://www.ni.com/labview)
- Lectora (http://www.lectora.com)
- Linder Setup Builder (http://www.lindersoftware.com)
- MatchWare Mediator (http://www.matchware.net)
- Macromedia Authorware (http://www.macromedia.com)
- Macromedia Director (http://www.macromedia.com)
- Macromedia Flash (http://www.macromedia.com)
- Microsoft Camcorder files (http://www.microsoft.com)
- Multimedia fusion applications (http://www.clickteam.com)
- NeoBook applications (http://www.neosoftware.com)
- Opus Pro applications (http://www.digitalworkshop.com)
- Photoshop droplet files (http://www.adobe.com)
- PPT to Flash Studio (http://www.pptflashstudio.com)
- Power Builder applications (http://www.sybase.com)
- Real Basic applications (http://www.realbasic.com)
- Runtime Revolution compiler (http://www.runrev.com)
- SecurePack V1/V2/V3 files  (http://www.mvps.org/skp/securepack)
- SWF Encrypt 3.0 (http://www.amayeta.com/software/swfencrypt)
- Techsmith's Camtasia files (http://www.techsmith.com)
- TrainerSoft (http://www.trainersoft.com)
- Visual DBase applications (http://www.borland.com)
- WBTExpress applications (http://www.wbtexpress.com)
- WinBatch applications (http://www.windowware.com)
- WinDev applications (http://www.windev.com)
- Zinc (http://www.multidmedia.com)

Activation center (ACEN)
ASP .NET web aplikacija za menadžment korisnika, programa, narudžbina i licenci.