PC Guard for win32

PC Guard for Win32
Profesionalni sistem za zaštitu od kopiranja i licenciranje Windows 32bit programa.

Pravi izbor ukoliko imate potrebu da zaštitite samo Windows 32bit aplikacije a zaštita .NET framework aplikacija vam nije neophodna. Zaštićeni programi su kompatibilni sa svim 32bit i 64bit Windows operativnim sistemima.

tehnologija zaštite softvera


Zaštita se nanosi derektno na kompajlirane aplikacije kao što su EXE, DLL, OCX moduli na taj način što se postavlja zaštitni omotač oko aplikacije. Ovo znači da se skoro bilo koji program može zaštiti bez obzira na programski jezik korišćen za izradu aplikacije.

U osnovi, nikakvo dodatno programiranje niti izmena izvršnog koda nije potrebna. Proces zaštite je jednostavan i efektivan: podesite opcije prema svojim potrebama i kliknite na Protect! dugme da zaštitite vašu aplikaciju.

Aplikacija je šifrovana u toku procesa zaštite a naš zaštitni kod je ugrađen u nju. Zaštitni omotač sastoji se od velikog broja šifrovanih slojeva koji u sebi sadrže kod za zaštitu od reverznog inženjeringa i sve zaštitne funkcije.

Zaštitni kod se izvršava pri startovanju aplikacije, vrši sve neophodne provere, dešifruje aplikaciju i predaje kontrolu aplikaciji. Zaštićena aplikacija se ni u jednom trenutku ne snima na disk.

Proces zaštite aplikacije uvek uključuje sledeće korake:

1: KOMPILACIJA


Kompajlirajte release verziju vaše aplikacije.

2: ZAŠTITA


Zaštitite aplikaciju koristeći odgovarajuća podešavanja (projekat). Ovaj korak se može automatizovati korišćenjem interfejsa komandne linije.

3: PAKOVANJE


Pripremite aplikaciju za distribuciju (setup) na način na koji vama odgovara.

4: DISTRIBUCIJA


Distribuirajte aplikaciju kranjim korisnicima. Zaštićeni program se može distribuirati na bilo koji način (Internet, CD, DVD, USB...). Ukoliko ne prodajete direktno svoje aplikacija koristite funkcionalnost serijskih brojeva da označite svaku kopiju programa.

Sledeći koraci postoje u slučaju aktivacije:

5: ZAHTEV ZA AKTIVACIJU


Krajnji korisnik će instalirati i pokrenuti zaštićenu aplikaciju. Aplikacija će prikazati unikatne SITE/MID kodove za taj računar i tražiti odgovarajući aktivacioni kod. Krajnji korisnik vam može dostaviti ove kodove putem telefona, faxa ili emaila.

6: GENERISANJE AKTIVACIONIH KODOVA


Na osnovu dostavljenih kodova pristupa se generisanju aktivacionog koda. Aktivacioni kodovi se mogu generisati u aktivacionom panelu a ovaj proces se po potrebi može automatizovati uz pomoć ACCS and ACEN proizvoda. Generisani kod se dostavlja krajnjem korisniku.

7: AKTIVACIJA


Krajnji korisnik sada može aktivirati zaštićenu aplikaciju uz pomoć dostavljenog aktivacionog koda.