SourceArmor .NET Obfuskator

SourceArmor .NET Obfuskator
Profesionalni obfuskator izvornog coda (source code obfuscator) .NET framework programa.

SourceArmor .NET će transformisati aplikaciju koristeći različite tehnike, zadržavajući funkcionalnost aplikacije ali u isto vreme čineći reverzni inženjering vrlo kompleksnim.

LISTA OSNOVNIH MOGUĆNOSTI


Kompleksno (overloaded) preimenovanje.
Preimenovanje tipova, metoda, parametara, događaja (events), osobina (properties), polja (fields), resursa (resources)
Kompresija i šifrovanje resursa.
Lako kompresujte i šifrujte integrisane resurse vaše .NET aplikacije.
Šifrovanje teksta (strings)
Šifrujte sve stringove (otvoren tekst) u metodima.
Obfuskacija kontrolnog toka koda.
Promenite kontrolni tok koda menjajući instrukcije i petlje.
Pakovanje.
Spakujte, kompresujte, šifrujte i zaštitite od modifikovanja .NET module u jednu .NET aplikaciju.
Sve verzije .NET frejmvorka su podržane.
SourceArmor podržava sve .NET framework verzije (1.1, 2.0, 3.0, 3.5 i 4.0)
Sve CPU platforme su podržane.
SourceArmor podržava x86, AnyCpu i x64 platforme.
Podrška za mešane (mixed) .NET aplikacije
SourceArmor podržava mixed .NET aplikacije (sa upravljanim (managed) i neupravljanim (unmanaged) kodom)
Podrška za sve Windows .NET aplikacije.
Podržane su Windows Forms aplikacije, konzolne aplikacije, Windows servisi, controlne i klasne biblioteke kao i WPF aplikacije i biblioteke.
Podrška za ASP .NET prekompajlirane aplikacije.
SourceArmor podržava i ASP .NET prekompajlirane aplikacije.
Sprečavanje disasemblera.
Sprečite dekompajliranje uz pomoć popularnih disasemblera.
Ubacivanje nevažećih IL instrukcija.
Alati za dekompajliranje koda neće uspeti da dekompajliraju ubačene instrukcije.
Napredna kontrola procesa obfuskacije koda.
Lako isključite pojedine metadata članove iz procesa obfuskacije.
Izaberite način preimenovanja.
Izaberite način preimenovanja premo svojim potrebama.
Upravljajte procesom sigurnosnog potpisivanja aplikacija.
Brisanje postojećih potpisa ili ponovno potpisivanje već potpisanih aplikacija nakom obfuskacije.
Grafički mod i mod komandne linije.
Izaberite između korišćenja grafičkog moda ili moda iz komandne linije.
Detaljni izveštaj o obfuskaciji.
SourceArmor će generisati detaljni izveštaj o obfuskaciji vaših aplikacija.